HET PLAN

Lees alles over het plan Edisonpark in Zoetermeer.

HET PLAN EDISONPARK

Vanaf 2024 zal in het zuidoosten van Zoetermeer Edisonpark verrijzen: een nieuwe woonwijk met circa 550 woningen. Met deze wijk willen de ontwikkelcombinatie Edisonpark en de gemeente Zoetermeer een onderscheidend woonmilieu creëren op de locatie van de voormalige volkstuinen aan de Van der Hagenstraat, Oostweg, Australiëweg en Zegwaartseweg. De locatie wordt nu nog doorsneden door de Edisonstraat en zal in de toekomst een aaneengesloten woongebied vormen. Door de huidige Edisonstraat te verleggen en van twee volkstuinen één nieuw woonpark te maken, ontstaat Edisonpark.

Edisonpark is een ontwikkeling met circa 550 woningen voor verschillende doelgroepen in een groen en parkachtig woongebied in Zoetermeer. Naast eengezinswoningen en appartementen in de koop, middeldure huur en sociale huur zijn in deze ontwikkeling ook maatschappelijke functies toegevoegd: een zorgconcept met circa 55 woonzorgappartementen en Villa Eigenwijze met 16 appartementen. Dit is een kleinschalig initiatief van de Stichting Villa Eigenwijze, die huisvesting wil bieden aan jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Voor het plan Edisonpark staat wonen in een park centraal. Omdat de huidige locatie al een groen karakter heeft, wordt hier een unieke kans geboden om op deze plek een bijzonder groen-stedelijk woonmilieu te ontwikkelen.

De ontwikkelcombinatie Edisonpark heeft met de gemeente Zoetermeer op 17 juli 2018 een intentieovereenkomst en op 8 februari 2021 een reserveringsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de voormalige volkstuinlocatie Kwadrant B&F. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

GROEN EN PARKACHTIG GEBIED

Door de huidige Edisonstraat te verleggen en van twee volkstuinen één nieuw woonpark te maken ontstaat Edisonpark. Kenmerkend aan het plan is de stevige rand van appartementen aan de noord- en oostzijde, die als het ware een groen en parkachtig binnen gebied omarmen. In deze parkzone komen grondgebonden ééngezinswoningen die naast een privétuin ook een gemeenschappelijke tuin met elkaar delen. Het park zelf is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Auto’s worden zoveel mogelijk opgevangen aan de randen van het plangebied; de paden in het park zijn met name bedoeld voor fietser en voetgangers.

GROEN EN PARKACHTIG GEBIED

GROENE OASE

De bestaande boomstructuren en singels spelen een belangrijke rol in de ecologische structuur van het gebied. Het natuurlijk groen zorgt voor een ontspannen, groene oase in de wijk.

EEN AUTOVRIJ GEBIED

De Edisonstraat wordt verlegd naar de noordoostzijde buiten de watergang om. Met deze verlegging ontstaat een autovrij gebied.

2 VOLKSTUINEN, 1 PARK

Het verleggen van de Edisonstraat biedt de kans om de twee volkstuinen samen te smelten tot één groot groen gebied.

GELUIDSVRIJ KERNGEBIED

Een stedelijke rand van bebouwing die het groene kerngebied omsluit, weert het verkeersgeluid van de omliggende wegen.

CLUSTERS IN HET GROEN

Binnen het raamwerk van de grotere, samenhangende landschapszone wordt een nieuw ‘groen-stedelijk’ woonmilieu ontwikkeld. De woonclusters vormen een contrast met de open, meanderende parkruimte.

WOONGEMEENSCHAPPEN

Ieder cluster biedt ruimte aan een groene woongemeenschap. Naast een eigen achtertuin beschikken de woongemeenschappen over een collectieve binnentuin.

OP DE HOOGTE BLIJVEN? SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

Aanmelden